Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 178,338
· Najnowszy użytkownik: uwimopapisiy

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ankieta

Jak oceniasz nową stronę SKNH UW?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.

Program XI Studencko-doktoranckiej Interdyscyplinarnej Sesji Humanistycznej „Przestrzenie konfliktu” 24-26.04.2014

CZWARTEK 10.00-11.30 (Sala Kolumnowa IH UW) - Debata otwierająca: Przeszłość -
źródło konfliktu czy przestrzeń współpracy?
1.CZWARTEK 12.00-13.30 (Sala Kolumnowa IH UW)
Michał Krzyżanowski (UMCS) Jądro chciwości - konflikt między Edmundem Morelem a
Leopoldem II Koburgiem w sprawie Wolnego Państwa Kongo.
Jan Bazyli Klakla (UJ) Rozwiązywanie konfliktów klanowych we współczesnym Świecie
Arabskim.
Monika Kołodziej (UJ) Niezgoda na rzeczywistość. Seksualna rewolucja i kultura
ambiwalencji we współczesnej Islamskiej Republice Iranu.
Natalia Hapek (UW) Konflikty wewnątrz diaspory czerkieskiej - przyczyny, przebieg, konsekwencje.
13:30-14:30 - PRZERWA OBIADOWA2. CZWARTEK 14.30-16.00 (Sala Kolumnowa IH UW)
Marek Stoszek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Myślenice 1863 -1945 jako przestrzeń
życia i przestrzeń konfliktu Polaków i Żydów.
Maria Pawlak (UW) Dyskusja o uboju rytualnym na podstawie karykatur w 1936 roku.
Szymon Pietrzykowski (UAM) Konflikt czy dialog? Wokół intencjonalistycznych i
funkcjonalistycznych próby wyjaśnienia Zagłady.
Bartosz Flak (UW) Antyżydowskie zachowania jako element etosu kibica Wisły Kraków.
3. CZWARTEK 16.15-17.45 (Sala Kolumnowa IH UW)
Marcin Gołąb (UW) Czy to tylko zabawa? Trudna historia placów zabaw i miejskich przestrzeni
dziecięcej zabawy.
Natalia Szumska (IH PAN) Warszawianek konflikt z prawem. Głośne procesy kobiet w
XIX-wiecznej Warszawie na przykładzie procesów „fabrykantek aniołków".
Agata Janus (UWr) Konflikt płci w dramaturgii Marii Morozowicz-Szczepkowskiej.
Przemysław Pazik (UW) Alcide de Gasperi i Europa lat 30. Formy i Treści sporów politycznych z
udziałem katolików w wybranych krajach starego kontynentu.
1. PIĄTEK 9.00-10.30 (ZSS UW s. 200)
Aleksandra Ziober (UWr) Elekcja 1669 roku. Spór o króla w pismach propagandowych.
Karol Żojdź (UW) Awanturnicza posługa. Na marginesie działalności Jerzego Sartoriusa,
prezbitera parafii ewangelicko-augsburskiej w Birżach w latach 1711-1723.
Anna Kowalczyk (UŁ) Konflikt honoru z powinnością - służba komandora Joshui Barneya we
flocie francuskiej w latach 1794/5-1801 i jej późniejsze konsekwencje.
Łukasz Faszcza (UwB) Konflikt na zapleczu frontu Wielkiej Wojny, czyli trudne realia działalności
społecznej Rady Głównej Opiekuńczej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.
2. PIĄTEK 10.45-12.15 (ZSS UW s. 200)
Ewelina Kowalczyk (UW) Ikonograficzny konflikt przełomu średniowiecza i nowożytności. Drobna
plastyka figuralna z Europy Środkowej i Zachodniej wobec przemian religijnych i kulturowych.
Iwo Hryniewicz i Dawid Machaj (UW) JASKINIA ŁOTRÓW ŻYWIĄCA Konflikt Akademii
Krakowskiej z protestantami.
Marcin Musiał (UW) Reformaci kontra reformacja - formy udziału franciszkanów
reformatów w konfesyjnym konflikcie z protestantami we Wrocławiu w XVII - XVIII wieku.
Emil Kalinowski (UW) Przestrzeń religijna przestrzenią konfliktu. Spór pomiędzy wyznawcami
katolicyzmu (greckiego i rzymskiego) oraz prawosławnymi w Bielsku Podlaskim za panowania
Władysława IV Wazy (1632-48).3. PIĄTEK 12.30-14.00 (ZSS UW s.200)
Krzysztof Zimny (UW) Jak te dzikie zwierzęta. Epir i Aitolia wobec Akarnanii w połowie III
wieku p.n.e.
Paulina Koczwara (UJ) Mennictwo italskie z okresu wojny ze sprzymierzeńcami jako
manifestacja konfliktu z Republiką Rzymską.
Konrad Chwastek (UAM) Chrześcijańsko-pogański spór o crimen laesae maiestatis w świetle
„Apologetyku" Tertuliana.
Paweł Janik (IAiE PAN) Wędrowni pasterze i osiadli rolnicy - przestrzeń konfliktu na stepie i w
jego okolicach.
14:00-15:00 - PRZERWA OBIADOWA
4. PIĄTEK 15.00-16.30 (ZSS UW s. 200)
Adrianna Smurzyńska (UJ) Konflikt przekonań - norma czy patologia?
Grzegorz Wiończyk (UŚ) Konflikt a antropogeneza - ujęcie filozoficzne.
Magdalena Ruta (UW) Dr hab. poeta. Sytuacja „Obcego".
Katarzyna Kostrzewa (UŁ) Język jako przestrzeń konfliktu. Różnice w komunikowaniu się
kobiet i mężczyzn w kontekście klasycznych, socjologicznych teorii konfliktu.
5. PIĄTEK 16.45-18.15 (ZSS UW s.200)
Alicja Dłużewicz (UAM) Sprawiedliwość, wykluczenie i solidarność w świetle teorii uznania Axela
Honnetha.
Karol Jóźwiak (UŁ) Rewolucja według Pierre Paolo Pasolinego.
Karol Kowalski (UG) Przestępstwo jako „skradziony konflikt" w ujęciu Nielsa Christie.
Grzegorz Małecki (UW) Ziemia jako przestrzeń konfliktu - natura kontra cywilizacja oczami
Rona Frickego i Godfreya Reggia.1a- SOBOTA 9.00-10.30 (IH UW)
Michał Kasprzak (UW) Miasto jako przestrzeń konfliktu dźwiękowego na przykładzie Wrocławia.
Michał Bruliński (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) Niemoc na głosów kilka, czyli o
przestrzeniach konfliktu między jazzem, a realizmem socjalistycznym w Polsce Ludowej w latach
1947-49.
Weronika Kobylińska-Bunsch (UW) Ideowe i estetyczne kontrowersje na drodze do
nowoczesności - charakterystyka polskiego środowiska fotograficznego lat 50-tych XX wieku, jako
przestrzeni wielopłaszczyznowego konfliktu.
Alicja Kosterska (UJ) Wystawa jako przestrzeń sporu - model kuratorstwa agonistycznego na
przykładzie 7. Berlin Biennale.
1b- SOBOTA - 9.00-10.30 (IH UW)
Katarzyna Szkaradnik (UŚ) Sporność Zaolzia w świetle Dziennika Józefa Pilcha oraz wybranych
narracji autobiograficznych.
Ewelina Klimczak (UJK) „O, Wrześniu ów, kto Ciebie widział wtenczas w naszym kraju..." -
Konflikty wrześniowe`39 na Kresach oczami autochtonów.
Julia Machnowska (UW) Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Płaszczyzny porozumienia,
źródła konfliktów - przykład województwa krakowskiego.
2a- SOBOTA 10.45-12.00 (IH UW)
Joanna Maurer (UJ) Miejsce kontra nie-miejsce. Praga z perspektywy ludzi bezdomnych.
Rafał Łatka (UJ) Zmienna amplituda konfliktu w stosunkach władze PRL- Kościół katolicki w
latach osiemdziesiątych. Perspektywa centralna i wojewódzka.
Maria Anna Kulikowska (UMK) Spór o krzyż w III RP.
2b- SOBOTA 10.45-12.00 (IH UW)
Anna Krześniak (UW) Kiedy ofiara satyry pada martwa... O teorii komizmu na poważnie.
Olga Szadkowska (UW) Zależność, inspiracja, czy próba negacji - jak do wpływów włoskiego
dramatu na polską scenę narodową odnosiła się krytyka literacka XIX i początków XX wieku.
Jan Burek (UW) Przestrzeń nieprywatna. Mieszkanie w rewolucji 1905 roku.3a- SOBOTA 12.15-13.30 (IH UW)
Natalia Adamska (UJ) Konflikt w kulturze, kultura konfliktu.
Marta Michalska (UW) Karnawał demonów. Konflikt idei i konflikt egzystencjalny w „Biesach"
Fiodora Dostojewskiego.
Adrian Kowalski (UJ) „Zmienił się charakter ludzki..." - konflikt epok na przykładzie
działalności grupy Bloomsbury.
3b- SOBOTA 12.15-13.30 (IH UW)
Marta Jaworska (UW) "Spór" o upominki poselskie w "Poselstwie polsko-litewskim do Moskwy
w roku 1678" Bernarda Tannera.
Jakub Bajer (UAM) Praktyka konfliktu dyplomatycznego: spór o majestat króla Stanisława
Augusta podczas misji Feliksa Łojki na francuskim dworze w 1766 roku.
Krzysztof Popek (UJ) Zapomniany kryzys wschodni. Mocarstwa europejskie wobec
zjednoczenia Bułgarii (1885-1886).
13:30-14:30 - PRZERWA OBIADOWA
4a SOBOTA 14.30-15.45 (IH UW)
Makary Górzyński (UW) Tożsamość posiadania: architektura pałacu Kreutzów w Kościelcu
Kolskim w orbicie polityczności.
Anita Kunikowska (UJ) „Dyszą sztucznością, fałszem" - rusko-bizantyński styl Constantine A.
Thona i jego odbiór przez społeczeństwo okupowane.
Piotr Zubowski (UWr) Konflikt interesów. Kulisy rywalizacji o przejęcie świątyń prawosławnych w
międzywojennej Polsce (1918-1939). W świetle wybranych cerkwi województwa łódzkiego.
4b SOBOTA 14.30-15.45 (IH UW)
Katarzyna Król (UW) Przestrzenie konfliktu/ konflikty przestrzenne. Analiza antropologiczna
Tbilisi.
Anna Dąbrowska (IS PAN) Izraelskie Nowe - Stare Miasta jako przestrzeń konfliktu. Przykład
Beer Szewy.
Magdalena Chułek (UAM) Sposoby na sprawiedliwość? - różne odsłony konfliktów w tzw.
slumsach na przykładzie Kibery (Kenia).5a- SOBOTA 16.00-17.45 (IH UW)
Piotr Okniński (UW) Nowa siła w walce o znaczenie polityczne. Początki aktywności miast w
strukturach stanowych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego (XIII-XV wiek).
Maciej Badowicz (UG) Kapituły zakonu krzyżackiego - przestrzeń rywalizacji pomiędzy władzą a
opozycją w XIV wieku.
Michał Słomski (UW) Najazdy książąt mazowieckich na dobra łowickie arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego w XIV i XV wieku jako przykład konfliktu między władzą świecką a duchową w
późnym średniowieczu.
Monika Michalska (UJ) Metody rozwiązywania sporów przez mnichów z Henrykowa w świetle
Księgi Henrykowskiej.
Melchior Jakubowski (UW) Kamedułów wigierskich spory o miedzę.
5b- SOBOTA 16.00-17.45 (IH UW)
Aleksandra Sylburska (UŁ) Kryzys tysiącletniej przyjaźni. Konflikt polsko-węgierski.
Ewa Nizińska (IH PAN) „… w jednym stali domu”. Konflikt w opowieści o wielopokoleniowej
rodzinie mieszanej na polsko-ukraińskim pograniczu.
Magdalena Butra (UW) Szwedzkie nazwy miejscowe na Śląsku jako przestrzeń sporów
toponimicznych.
Jakub Józefiak (UAM) „Zemsta ofiar" czy „sprawiedliwość dziejowa"? - Polacy wobec Niemców
w Wielkopolsce po II wojnie światowej.
Marcin Krassowski (UW) Dziękujemy za gwałty. Konflikt wokół pomnika wdzięczności w Legnicy.

„Historia cyfrowa/otwarta nauka – jak tworzyć, jak wykorzystywać?”

SKNH Zaprasza!! na otwarte seminarium: „Historia cyfrowa/otwarta nauka – jak tworzyć, jak wykorzystywać?”

Z okazji Tygodnia Otwartej Edukacji Instytut Historyczny UW oraz Ruch Społeczny Obywateli Nauki mają przyjemność zaprosić studentów i doktorantów zainteresowanych wykorzystaniem technologii cyfrowych w badaniach i nauczaniu historii.

Miejsce: Instytut Historyczny UW, nowy budynek, s. 108, parter
Data: 14 marca 2014 r. (piątek), godz. 12.30-15.00
Prowadzący: Marcin Wilkowski i Dominik Purchała


Spotkanie będzie szansą na poznanie trendów i zagadnień związanych z cyfryzacją nauki historycznej, idei otwartej nauki i edukacji oraz wolnego dostępu do zbiorów dziedzictwa kulturowego. To także wstęp do cyklu warsztatów, których treść i zakres będą mogli określić sami uczestnicy.
W trakcie piątkowego spotkania zastanowimy się, na czym polega otwartość w praktyce naukowej; pokażemy też, że programowanie i bazy danych mogą być elementem warsztatu humanisty. Zwrócimy uwagę na potencjał współpracy online i sprawdzimy, czy Wikipedia może być inspiracją dla nowych modeli publikowania naukowego. Pomówimy także o nowych rodzajach źródeł, Internecie jako przedmiocie badań historycznych oraz o prawie autorskim wpływającym na zdobywanie wiedzy o przeszłości i upowszechnianie jej w środowisku naukowym i w społeczeństwie.
Spotkanie ma charakter otwarty.
Serdecznie zapraszamy!

Pomóż nam zrekonstruować Szlak Nadziei!

Pomóż nam zrekonstruować Szlak Nadziei !

Bitwa pod Monte Casino. Jedna z najbardziej spektakularnych bitew w historii II Wojny Światowej była uwieńczeniem wyprawy jaką pokonała Armia Andersa ku wyzwoleniu. Istota bitwy o Casino przyćmiła samą Armię, która stała się jedyną szansą na ocalenie dla ponad 116 tysięcy ludzi. Czas zaczął zacierać ślady historii wyprowadzenia pod dowództwem gen. Andersa na rzecz samej bitwy.

Dziś po 70 latach pora aby ożyła na nowo świadomość i wiedza o wyprawie ludzi, których wiara i nadzieja prowadziła przez 16 tysięcy kilometrów! Profesor Norman Davies w swojej nowej książce chciałby zebrać historie ludzi, którzy brali w niej udział. Opisać prawdziwe zdarzenia, które miały miejsce podczas tej wyprawy, a być może nigdy już nie będą miały szansy ujrzeć światło dzienne. Historię jeńców uwolnionych z łagrów czy sierot, którymi wojsko się troskliwie zaopiekowało dając nadzieję na lepsze życie.

Te właśnie historie skrywają Wasi dziadkowie i pradziadkowie. Być może słuchaliście ich z zapartym tchem nie raz, płacząc i śmiejąc się jednocześnie, a gdzieś pomiędzy starymi rodzinnymi pamiątkami znajdują się przedmioty opowiadające zdarzenia, które miały miejsce podczas ewakuacji ze Związku Radzieckiego.

Czas by wszystkie historie tych ludzi pomogły odtworzyć realne zdarzenia. W tym celu profesor Norman Davies pragnie zaprosić wszystkich do projektu, który pomoże odkryć nieujawnione dotąd karty historii Armi Andersa! Poprzez specjalnie stworzoną internetową platformę crowdsourcingową, będą zbierane wszelkie ślady pamięci dzięki czemu powstanie obszerne i interaktywne archiwum informacji. Nie pozwólmy by niezwykłe historie jakie krążą w naszych rodzinach odeszły w zapomnienie! A pamiątki ukrywające się na strychu stały się za kilkadziesiąt lat anonimowymi przedmiotami, zakurzonymi i bez znaczenia. A przecież każda z nich ma swoją historię do opowiedzenia…

W projekt chcielibyśmy zaangażować młodych, pełnych pasji, ambicji i wiary ludzi, którzy inspirowani Armią Andersa i powstającą książką profesora Normana Daviesa pomogliby nam w tej rekonstrukcji poprzez moderację wyżej opisanej platformy. Poszukujemy stażystów, którzy swoją wiedzą wspomogą prowadzenie projektu, a sami dzięki temu będą dokonywać interpretacji historii, pogłębiając jednocześnie swoje doświadczenie.

Jesteś pasjonatem II wojny światowej? Zawsze intrygowało Cię co dokładnie działo się podczas wyprowadzenia Armii Andersa ze Związku Radzieckiego? Dołącz do nas, aby pomóc nam zebrać wszystkie historie i zdarzenia, które miały miejsce podczas przemarszu wojsk pod dowództwem gen. Andersa!

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mailowym staz@millionyou.com bądź pod numerem telefonu 22 621 49 05.

Podziel się historią razem z Histmag.org!

Napisałeś ciekawą pracę roczną lub licencjacką?

Zgłębiłeś jakiś temat monograficzny?

Poznałeś interesujące zjawiska, problemy czy wydarzenia?


Podziel się tą historią z innymi!


Wielu młodych adeptów historii w czasie swoich studiów trafia na fascynujące i mało znane fragmenty przeszłości. Rzadko kiedy wychodzą one jednak poza krąg studentów i wykładowców, którzy prowadzą ćwiczenia i opiekują się pracami pisemnymi. Szkoda, by lektura źródeł i prac innych badaczy nie mogła być wykorzystana do czegoś jeszcze.

Portal Histmag.org (http://histmag.org) zaprasza studentów Instytutu Historycznego UW do wzięcia udziału w akcji „Podziel się historią”!


Jej celem jest popularyzacja badań i wiedzy młodych historyków w Internecie. Oferujemy możliwość opublikowania na naszych łamach artykułu popularnonaukowego opartego o Wasz własny pomysł. W czasie prac nad tekstem będziemy z Wami aktywnie współpracować – próbować wspólnie doprecyzować temat i doradzać, jak pisać, by czytelnicy chętniej czytali teksty historyczne. Nasz portal miesięcznie czyta ok. 130 tys. osób – spróbujmy wspólnie do nich dotrzeć.

* KIEDY? Do 31 marca 2014 r.
* GDZIE? Na adres t.leszkowicz@histmag.org


Czekamy na Wasze propozycje tematów artykułów popularnonaukowych. Nie wymagamy gotowych tekstów czy profesjonalnych konspektów. Chodzi nam przede wszystkim o pomysł, o coś, co może zainteresować naszych czytelników. Nie ma nudnych tematów – mogą być tylko nudne próby ich przedstawienia!

Po zakończeniu akcji istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy z redakcją portalu.

XI Studencko-doktorancka Interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna „Przestrzenie konfliktu”

Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historycznym UW ma zaszczyt zaprosić na:

XI Studencko-doktorancką Interdyscyplinarną Sesję Humanistyczną

„Przestrzenie konfliktu”

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26.04.2014 na Uniwersytecie Warszawskim.

Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym pojęciem konfliktu. Interesuje nas każda interpretacja tytułu, z nadesłanych abstraktów ułożymy spójne bloki tematyczne. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych: historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, archeologów, geografów, ale także politologów, socjologów i prawników.

Opłata konferencyjna wynosi 35 zł.

Planowana jest publikacja wybranych wygłoszonych referatów.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2014. Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt. Długość abstraktu powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: konferencja.sknh@gmail.com.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych referatów.

Więcej szczegółów i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania na stronie:

http://konferencjasknh.wordpress.com/

Szczegóły wkrótce!

wydarzenie na facebooku: Link

Konkurs prac naukowych studentów IH UW

Studenckie Koło Naukowe Historyków ogłasza konkurs na najlepsze prace naukowe napisane przez studentów IH UW. W konkursie studenci zgłaszają prace, które napisali w ubiegłym roku akademickim. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Najlepsza praca roczna(dotyczy aktualnych studentów zarówno II jak i III roku)
2. Najlepsza praca licencjacka
3. Najlepsza praca seminaryjna
Zgłoszenia prac (wyłącznie tych, które zostały ocenione na ocenę 5) prosimy wysyłać na maila sknh.kn@uw.edu.pl . Prace będą oceniane przez pracowników naukowych IH UW. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w "Tece Historyka", a na ich autorów czekają nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo PWN.

Konferencja SKNH harmonogram obrad

W zakładce "do pobrania" dostępny jest harmonogram obrad X interdyscyplinarnej sesji humanistycznej

Obrady odbędą się w sali 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW (wejście od małego dziedzińca)

http://www.sknh.uw.edu.pl/downloads.php?cat_id=2

Konferencja SKNH - zgłoszenia

Otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń, za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Wkrótce podamy planowany porządek obrad X Interdyscyplinarnej Studenckiej Sesji Humanistycznej "Jednostka wobec wspólnoty".

Konferencja SKNH

Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historycznym UW ma zaszczyt zaprosić na
X Studencko-doktorancką Interdyscyplinarną Sesję Humanistyczną
„Jednostka wobec wspólnoty”
22 – 23 marca 2013 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2013. Opłata konferencyjna wynosi 35 zł. Koszt noclegu to 50 zł.
formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "do pobrania"
pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: xsesjahumanistyczna@gmail.com

Zdjęcia z objazdu zerowego 2012

Pierwsze zdjęcia z objazdu 17 - 21 września 2012 dostępne w galerii. Jeżeli chcecie opublikować swoje zdjęcia, ślijcie je na adres koła.

Kiermasz SKNH UW

W dniach 24.-26.04 Zarząd SKNH UW organizuje, jak co roku, kiermasz książki historycznej. Pojawią się na nim książki LTW, WUW i PWN. W tym roku pojawią się także na kiermaszu książki używane. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Zaproszenie na konferencję HISTORIA JAKO PRZEDMIOT WIARY

Zapraszamy na IX Interdyscyplinarną Sesję Humanistyczną poświęconą tematowi: "HISTORIA JAKO PRZEDMIOT WIARY. Różne spojrzenia na przeszłość w ciągu wieków".

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2012 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Chętnych do wzięcia udziału w sesji prosimy o kontakt na adres koła: sknh.kn@uw.edu.pl. Podeślemy formularz zgłoszeniowy i szczegóły dotyczące konferencji!

Konferencja „Autor i jego dzieło w wiekach średnich” 19-21 kwietnia 2012 r., Uniwersytet Warszawski


Konferencja
„Autor i jego dzieło w wiekach średnich”
19-21 kwietnia 2012 r.,
Uniwersytet Warszawski


Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane średniowieczem na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Autor i jego dzieło w wiekach średnich”. Obrady konferencji będą odbywać się w dn. 19-21 kwietnia na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 19 kwietnia obrady będą toczyć się w sali 105 w budynku Starego BUW-u (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), zaś w dn. 20-21 kwietnia w sali konferencyjnej Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Budynku Samorządu mieszczącym się na Małym Dziedzińcu UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, sala nr 200).

Program obrad:
CZWARTEK, 19.04.2012 (Stary BUW, s. 105)

15.00-15.10 – Otwarcie obrad konferencji przez Dyrektor Instytutu Historycznego UW, prof. Marię Koczerską.
15.10-16.30 – dr hab. Paweł Żmudzki, Wykład inauguracyjny: Problemy z „Kroniką Wielkopolską”, na przykładzie opowiadania o buncie Leszka Czarnego przeciwko ojcu (rozdz. 136).

16.30-16.45 – Przerwa na kawę.

16.45-17.15 – mgr Paweł Derecki (Uniwersytet Warszawski) – Nenniusz i „Historia Brytów” z IX wieku.
17.15-17.45 – mgr Michał N. Faszcza (Uniwersytet Warszawski) - Wiarygodność „Táin Bó Cuailgne" oraz wpływ historiografii antycznej na wyobrażenia o najwcześniejszej historii Irlandii.
17.45-18.15 – Łukasz Kosiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – „Vita Sancti Columbae” pióra Adamnana z Iony jako utwór epoki.

18.15 – 18.30 – Przerwa na kawę.

18.30 – 19.00 – mgr Rafał Rutkowski (Uniwersytet Warszawski) – „A ja nazywam się Ari”. O najstarszej kronice islandzkiej i jej autorze.
19.00 – 19.30 – mgr Joanna Wojtkowiak (Uniwersytet Wrocławski) – Sagi rodowe – tradycja ustna czy kreacja autorska?


PIĄTEK, 20.04.2012 (sala konferencyjna Zarządu Samorządu Studentów UW)

10.00-10.30 – mgr Dariusz Żyto (Uniwersytet Warszawski) – Jedno dzieło, wielu autorów – czyli o relacjach między projektantami a wykonawcami brązowych nagrobków z pracowni Vischerów.
10.30-11.00 – mgr Jakub Bendkowski (Polska Akademia Nauk) – Tilman Riemenschneider i tumba pary cesarskiej w Bambergu.
11.00-11.30 – Karolina Sienkiewicz (Bydgoska Szkoła Wyższa) – „Libro de Arte Coquinaria” Martina de Como i „De honesta voluptate et valetudine” Bartolomeo Platiny – dzieła kończące epokę średniowiecza w kuchni.

11.30-11.45 – Przerwa na kawę.

11.45-12.15 – Ewa Dusik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Znane dzieło nieznanego autora. Obraz Matki Boskiej Bolesnej Smętnej Dobrodziejki Krakowa.
12.15-12.45 – Joanna Utzig (Uniwersytet Jagielloński) – Twórca dekoracji rzeźbiarskiej kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy i zagadnienie indywidualności artystycznej w rzeźbie śląskiej 2. połowy XIII w.
12.45-13.15 – Łukasz Wróbel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Matthaeus Parisiensis historicus et artifex. O artyzmie iluminacji „Chronica majora”.

13.15-14.15 – Obiad (Cafe Sahara, Instytut Archeologii UW)

14.15-14.45 – mgr Jacek B. Chlastawa (Uniwersytet Jagielloński) – Między znakiem wytwórcy a inwokacją właściciela. Inskrypcje i symbole na mieczach wczesnośredniowiecznych z terenów dzisiejszych ziem polskich.
14.45-15.15 – Piotr Pajor (Uniwersytet Jagielloński) – Niezrealizowany wieloboczny chór obejściowy katedry krakowskiej.
15.15-15.45 – mgr Dominika Mazur (Uniwersytet Rzeszowski) – Późnośredniowieczne kafle piecowe w Polsce południowej i ich twórcy. Bezpośredni autor dzieła, pomysłodawca motywów zdobniczych, wykonawca matrycy – ilu autorów ma pojedynczy zabytek?

15.45-16.00 – Przerwa na kawę.

16.00-16.30 – Kamil Rożek (Uniwersytet Jagielloński) – Falsyfikaty pieczęci książąt piastowskich: Mieszka Starego, Bolesława Wysokiego i Konrada Mazowieckiego – kunsztowne fałszerstwa, czy nieudolne partactwa?
16.30-17.00 – Olga Stramczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Średniowieczny rękopis a jego transkrypcja, czyli z czym w rzeczywistości ma do czynienia badacz średniowiecznej polszczyzny.
17.00-17.30 – Dorota Masłej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Tłumacz czy nowy autor? Na podstawie średniowiecznych przekładów Modlitwy Pańskiej.

17.30-17.45 – Przerwa na kawę.

17.45-18.15 – Jakub Łukaszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Komentarz Smaragdusa do Reguły Benedyktyńskiej i jego recepcja na przykładzie rękopisu z Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. BK 00124.
18.15-18.45 – Marcin Sałański (Uniwersytet Warszawski) – „Chronicon terrae Prussiae” – kronika klasztorna, zbiór kazań czy dzieje podboju? Rozważania nad kroniką Piotra z Dusburga.

19.30 – Spotkanie integracyjne uczestników konferencji.


SOBOTA, 21.04.2012 (sala konferencyjna Zarządu Samorządu Studentów UW)

10.00-10.30 – Jerzy Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski) – Samobiczowanie jako droga do męczeństwa. Charakterystyczny rys duchowości Piotra Damianiego w świetle jego listów.
10.30-11.00 – mgr Paweł Nowakowski (Uniwersytet Warszawski) – Zarys spontanicznej twórczości grupowej bizantyńskich wyspiarzy z XI w. Mieszkańcy Tenos i ich graffiti w grocie św. Szczepana.
11.00-11.30 – mgr Witali Michalczuk (Uniwersytet Warszawski) – Kanon i styl, jako formuły bizantyńskiej sztuki sakralnej.

11.30-11.45 – Przerwa na kawę.

11.45-12.15 – mgr Ika Matyjaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – Volto Santo jako dzieło św. Nikodema - św. Nikodem jako autor Volto Santo.
12.15-12.45 – mgr Katarzyna Skrzypiec (Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna) – Czy inkwizytor Bernard Gui jest autorem swojego rejestru?
12.45-13.15 – mgr Karol Szejgiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Fulko le Réchin i pierwsza kronika hrabiów Andeagweni.
13.15-13.45 – Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański) – Wielu autorów, jedno dzieło-charakterystyka zapisów gospodarczych i handlowych na przykładzie ksiąg inwentarzowych i rachunkowych Zakonu Krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku.

13.45-14.45 – Obiad (Cafe Sahara, Instytut Archeologii UW)

14.45-15.15 – Maksymilian Sas (Uniwersytet Warszawski) – „Dulcissimo fratri et sanctissimo praesuli Aquilae Albinus salutem” – Korespondencja Alkuina z Yorku z Arnonem z Salzburga na temat działalności misyjnej wśród pogan.
15.15-15.45 – Wojciech Oczkowski (Uniwersytet Warszawski) – Tradycja plemienna czy tradycja antyczna? Kilka uwag o gatunku origo gentis na przykładzie autorów epoki karolińskiej.
15.45-16.15 – Anna Laskowska (Uniwersytet Warszawski) – Assera „De rebus gestis Ælfredi” – relacja osobista w świecie schematu.

16.15-16.30 – Przerwa na kawę.

16.30-17.00 – Mateusz Lewandowski (Uniwersytet Warszawski) – „Vita Annae Ducissae Silesiae” i jego tajemniczy autor na tle ideału świętości kobiecej XIII/XIV wieku.
17.00-17.30 – Mikołaj Mucha (Uniwersytet Warszawski) – Jan z Dąbrówki i jego praca nad tradycją historiograficzną w „Komentarzu do Kroniki Polskiej” Wincentego Kadłubka.
17.30-18.00 – Norbert Gołdys (Uniwersytet Warszawski) – Między ideą a rzeczywistością. Przestrzeń w wybranych źródłach średniowiecznych.

18.00-18.30 – Podsumowanie obrad.

Uwaga: W czas każdego referatu wliczone jest 10 minut dyskusji.

Strona internetowa konferencji: www.autor-dzielo.waw.pl

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY POŚWIĘCONE ZAGADNIENIU SAKRALNOŚCI WŁADZY W ŚREDNIOWIECZU, 27 stycznia 2012 r., Uniwersytet Warszawski

Sakralność władzy w średniowieczu,
międzynarodowe warsztaty z udziałem prof. Gerda Althoffa (WWU Münster),
27 stycznia 2012 r.,
Uniwersytet Warszawski
(Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,
Krakowskie Przedmieście 32)


10.00 – Otwarcie warsztatów przez Dyrektor Instytutu Historycznego UW, prof. Marię Koczerską.

10.15 – Prof. Wojciech Fałkowski (UW, Sorbonne-Paris IV), Ideowe uzasadnienie władzy królewskiej Karola Wielkiego.
10.30 – Prof. Gerd Althoff (WWU Münster), Reakcje sakralnego królestwa wobec ataków Grzegorza VII [Reaktionen des Sakralkönigtums auf die Angriffe Gregors VII].
10.45 – Prof. Andrzej Pleszczyński (UMCS), Przestrzeń władzy w średniowieczu i jej sakralizacja - przykład Czech w XII w.
11.00 – dyskusja referentów
11.30 – dyskusja z salą

12.00 – przerwa

12.30 – mgr Antoni Tadeusz Grabowski (UW), „Sanctus Imperator”. Otton Liudpranda z Cremony (na podstawie „Historia Ottonis”).
13.00 – mgr Paweł Figurski (UW, Collegium Invisibile), Missa regis. O sakralności władzy i liturgii eucharystycznej około roku 1000 na podstawie miniatury z Sakramentarza ratyzbońskiego (München, Bayerischestaatsbibliothek, Clm 4456, fol. 11r).
13.30 – mgr Karol Szejgiec (UMCS, Poitiers), Robert Pobożny w dziele Helgalda z Fleury - grzeszny władca uzdrowicielem.

14.00 – przerwa obiadowa

15.30 – Maksymilian Sas (UW), Rola króla w konwersji królestwa. Teologia polityczna papieża Grzegorza Wielkiego.
16.00 – Anna Laskowska (UW), „Rex attritus”. Władca cierpiący w ,,De rebus gestis Aelfredi’’ Assera.
16.30 – Wojciech Oczkowski (UW), Karol Wielki w V księdze „Annalium de gestis...” Poety Saskiego. Przyczynek do środkowoeuropejskiego kultu władcy-chrystianizatora.

17.00 – dyskusja podsumowująca - zamknięcie warsztatów

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne referatów i dyskusji.

Dodatkowe informacje o formule warsztatów znajdują się na stronie internetowej: www.sacra-potestas.pl

Spotkanie organizacyjne Sekcji Muzyki Dawnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne Sekcji Muzyki Dawnej, które odbędzie się w piątek 18 listopada, o godzinie 17.00 w sali D. Przekonanie o własnych zdolnościach i umiejętnościach muzycznych nie jest wymagane. ;)
Wygenerowano w sekund: 0.17
5,261,077 Unikalnych wizyt